Trochę o firmie „QFS TEAM”

   QFS TEAM powstało w grudniu 2011 roku jako studio zajmujące się tworzeniem i promocją serwisów internetowych. Przez dziesięć lat pracy studio stało się integratorem systemów zatrudniającym ponad 50 pracowników i realizującym cały zakres zadań związanych z IT i biznesem w Internecie.


   W chwili obecnej stosujemy zintegrowane podejście do realizacji projektów pod klucz, uwzględniając wszystkie czynniki, które wpływają na efektywność biznesową powstałego narzędzia. Nasz front pracy obejmuje wszystkie rodzaje prac, od planowania po wsparcie i rozwój projektu. Cechą wyróżniającą pracę firmy „QFS TEAM” jest wstępne doradztwo, którego udzielamy klientom bezpłatnie przed rozpoczęciem współpracy. Po otrzymaniu zadania nasi specjaliści oceniają jego potencjał i nie tylko proponują kilka opcji jego realizacji, ale także przedstawiają projekty satelitarne, które mogą doprowadzić do synergii powstałego projektu.


Struktura firmy

   Firma opiera się na nowoczesnym modelu biznesowym, który polega na zlecaniu wszelkich prac niezwiązanych z podstawową działalnością profesjonalistom. Trzon firmy stanowią nasi pracownicy etatowi, specjalizujący się w analityce, doradztwie, zarządzaniu i promocji biznesu.


   W biurze pracują kierownicy projektów, analitycy biznesowi, menedżerowie ds. reklamy i konta, a także kluczowi specjaliści techniczni.


   Zadaniem kadry głównej jest projektowanie, wyznaczanie zadań, koordynowanie pracy zdalnych specjalistów oraz kontrola jakości.


   Na co dzień współpracuje z nami około 100 zdalnych specjalistów, których pozyskujemy z największej giełdy freelancerów, gdzie QFS TEAM jest topowym pracodawcą, posiadającym maksimum projektów, pozytywne recenzje i najwyższą ocenę podsumowującą. Jednorazowo zaangażowanych jest około 100 osób więcej, w projekty specjalistyczne.


   To podejście wykazało wysoką skuteczność; do uzyskania wysokiej jakości wyniku potrzebna jest dobrze skoordynowana praca wąskich specjalistów, których zatrudnienie w biurze nie ma praktycznego sensu. Weźmy na przykład projekt typowej strony internetowej - powinien tu pracować dyrektor artystyczny, projektant kreatywny, projektanci ilustracji i ikon, a także projektant techniczny i specjalista od interfejsu użytkownika. Praca z „wieloma maszynami” nie zawsze daje wynik porównywalny pod względem jakości z próbkami przemysłowymi. Specjaliści o wąskim profilu doskonale wykonują swoje segmenty pracy, a my zapewniamy spójność ich pracy.


   Pozwala to również na obniżenie kosztów rozwoju, możliwe staje się elastyczne zarządzanie terminami i równoległe wykonywanie ułamkowych zadań.


Format pracy

   Aby zostawić prośbę o współpracę wystarczy wypełnić formularz na stronie lub zadzwonić. Już teraz możesz zarysować przyszły projekt i załączyć niezbędne pliki.


   Zgłoszenie trafi do odpowiedzialnego menedżera, który określi, na ile skuteczna będzie nasza pomoc. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji dane o projekcie przekazywane są do analityka biznesowego, który złoży ofertę handlową i wyśle ​​ankiety wyjaśniające zadania i cechy projektu.


   Po osiągnięciu porozumień o współpracy opracujemy i przedstawimy koncepcję projektu, którego uzgodniona wersja będzie stanowiła podstawę wszystkich przyszłych prac.


Ceny

   Dążymy do tego, aby proces wyceny był przejrzysty i zrozumiały dla klienta. Płacisz tylko za czas spędzony przez naszych pracowników, zgodnie z harmonogramem pracy.


   Prowadzona przez naszą firmę polityka cenowa w pełni odzwierciedla nasz własny model profesjonalnego zarządzania, dzięki czemu w chwili obecnej nasze oferty są całkowicie akceptowalne.